VELKÝ BOR
Velký a Malý Bor leží východně od Strunkovice a to ve vzdálenosti asi 4 a 6 km. Prvá zpráva o Velkém Boru pochází z roku 1315. Z roku 1363 (prof. Profous: Místní jména v Čechách) pochází zpráva o chalupách v borovém lese, kterým se říká Bor. Listinou z roku 1768 se ustanovuje Velký Bor z 10 chalup a Malý Bor ze 4 chalup stávajících. Do roku 1850 patřil Velký Bor pod panství Libějovice a po tomto roce spadal do obvodu okresního soudu Netolice. V letech 1949 -v 1960 patřil mezi obce okresu Vodňany.

•  Konalo se  16.6.2019
Z činnosti SDH Velký Bor – Velkoborská pouť
V letošním roce připadla pouť na neděli 16. června 2019. Náš sbor dobrovolných hasičů tradičně zajišťuje občerstvení, postavení stanů a rozmístění stolů a lavic pro poutníky. V sobotu večer před poutí jsme se sešli u školy, naložili lavice, stoly a stany. Celou sobotu bylo dusno a horko, teploty byly přes 30 stupňů. Večer měly přijít bouřky a deště - a také přišly. Váhali jsme proto, zda stany postavit, aby nebyly poškozeny vichrem, nakonec jsme se rozhodli, že ano. Noční deště a bouřky stany přestály bez úhony. V neděli časně ráno před poutí jsme se sešli u školy, naložili zbylé potřebné věci a odjeli ke Svaté Trojici, kde se bratři Muška a Šandera ujali stánku s občerstvením.
Samotnou pouť zahájil u kapličky na návsi úvodním slovem bratr David M. Říha. Kromě jiného připomněl, že se jedná již o 30. pouť od Sametové revoluce. Pak se poutníci vydali za zpěvu písní na několik kilometrů dlouhou pouť ke kapli Nejsvětější Trojice. S ohledem na nepřízeň počasí (ochladilo se a pršelo), bylo poutníků přece jen méně než vloni, i procesím šlo méně lidí, starší pak zpravidla ke Trojici jeli autem. Pěší cesta loukou a lesem byla mokrá a blátivá.
U kapličky Nejsvětější Trojice byla sloužena mše svatá za účasti ctihodného otce Davida Kučerky, člena Řádu Křižovníků s červenou hvězdou, který sídlí v Praze u kostela sv. Františka z Assisi, kde je pater Kučerka administrátorem. Slavnostní liturgie byla doprovázena hudebníky.
Po pouti hasiči vše uklidili. Na úklidu se nás podílelo více než vloni a vše šlo lépe od ruky. Mokré stany jsme následně rozložili ve škole, aby zde řádně uschly.
Děkujeme tímto všem, kdož ve svém volnu přispěli ke zdárnému průběhu této akce a všem návštěvníkům.
 

Pavel Čížkovský, starosta SDH Velký Bor


•  Konalo se 16.2.2019
Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Boru uspořádal v sobotu 23.2.2019 tradiční maškarní bál. Odpolední program byl určen pro děti, které se dostavily v hojném počtu z blízka i daleka a v nápaditých a krásných maskách a převlecích. Ve vyzdobeném sále je čekala řada soutěží o ceny, které si myslím všichni užili. Poděkování patří jak dětem a rodičům, kteří naši akci navštívili, tak každému, kdo se na přípravě podílel. Večerní maškarní bál pro dospělé byl ve znamení bohaté návštěvy, dá se říci, že sál téměř praskal ve švech, ani židle nestačily. K tanci a poslechu hrála skupina Fontána, jejíž výkony jsou rok od roku lepší a dokonalejší, repertoár je široký. Nechybělo vyhlášení nejlepší masky: v těsném boji si trofej odnesla čarodějnice (výběr však začarován nebyl), ovšem všechny masky byly připraveny s invencí a péčí, mnohdy bylo obtížné uhodnout, kdo se pod maskou skrývá. Tanečním vrcholem pak byli tradiční sokolíci. Budeme se těšit na vaši návštěvu zase příští rok.
 

Pavel Čížkovský, starosta SDH Velký Bor


•  Konalo se 11.8.2018
V sobotu 11. srpna 2018 večer po setmění připravili dobrovolnice a dobrovolníci z Velkého Boru „Stezku odvahy“. Sešlo se mnoho těch, kteří byli zvědavi, i dětí bylo asi 40. Každý byl označen svítícím náramkem a poté po dvojicích či malých skupinkách vyráželi do lesa. Soudě podle občasných děsuplných výkřiků tajemné bytosti, které na poutníky v lese číhaly, skutečně budily hrůzu. Konce stezky však dosáhli všichni ve zdraví. Myslím, že to zejména pro děti byl neobvyklý a zajímavý prázdninový zážitek.
Děkuji všem, kteří se na přípravě podíleli a věnovali tomu skutečně nemálo času a úsilí. Za zdárný úspěch celé akce děkujeme také Davidu a Tomáši Pospíšilovým, Františku Pudivítrovi ze Strunkovic nad Blanicí a sponzoru celé akce Českým drahám a.s. za krásné věcné ceny.

Za SDH Velký Bor, Pavel Čížkovský, starosta


•  Konalo se 27.5.2018
V neděli 27. května 2018 se uskutečnila tradiční pouť ve Velkém Boru. Poutníci se sešli na návsi i kapličky, odkud se po úvodním slově Davida Říhy vydali za zpěvu písní na několik kilometrů dlouhou pouť ke kapli Nejsvětější Trojice. Zde byla sloužena mše svatá za účasti ctihodného otce Davida Kučerky, člena Řádu Křižovníků s červenou hvězdou, který sídlí v Praze u kostela sv. Františka s Assisi, kde je pater Kučerka administrátorem. Slavnostní liturgie byla doprovázena hudebníky. Přítomní se po mši svaté mohli občerstvit nejen čerstvou vodou z místního pramene, ale i jídlem a pitím, které jako každý rok přichystali pro návštěvníky hasiči z Velkého Boru. Účast byla hojná, počasí poutníkům přálo, a tak na závěr zbývá jen poděkovat všem organizátorům a návštěvníkům.

•  Konalo se 17.2.2018
SDH Velký Bor uspořádal v sobotu 17. února 2018, jako každý rok, maškarní bál s odpoledním programem pro děti. Mladé hasičky Zuzana Mušková a Hanka Pártlová nachystaly krásnou výzdobu, připravily i soutěže pro děti a celý odpolední program byl v jejich režii; hudbu zajistila skupina Fontána. Ačkoli dětí se sešlo o něco méně než vloni, rej princezen, vodníků, víl, rytířů a jiných pohádkových postav naznačoval, že se akce dětem líbila. Samozřejmě pro všechny byly připraveny drobné ceny, ať již za vítězství, nebo za účast. Na večerním bále pro dospělé již bylo masek o poznání méně než v dětské části. Nicméně i zde byla vidět fantazie, co se týče maskování, snad nejdokonalejší byla maska klauna; jak z filmového plátna („Někdo to rád horké“) byla blondýna - ta také v soutěži o nejlepší masku zvítězila; nelze pominout ani piráty a jako připomenutí konce i smrtku, ovšem namísto kosy měla dlouhý pařát. K tanci a poslechu hrála skupina Fontána, jejíž široký a perfektně zvládnutý repertoár vyhoví určitě každému. Myslím, že všichni, kdož se zúčastnili, prožili příjemný čas.

Pavel Čížkovský

.

•  Konalo se 11.6.2017
Letošní Trojiční pouti ve Velkém Boru (neděle 11. června) přálo nejen počasí, ale i hojná účast poutníků, kteří se za zpěvu písní vydali pěšky několik kilometrů na lesní palouček. Zde v blízkosti kaple Nejsvětější Trojice byla sloužena slavná mše svatá za účasti ctihodného otce Davida Kučerky, člena Řádu Křižovníků s červenou hvězdou, který sídlí v Praze u Karlova mostu. Liturgie byla krásná a slavnostní. Výjimečnost těchto chvil podtrhovala nejen bohatá květinová výzdoba, ale také kapela, která vše doprovázela svými dechovými nástroji. Po mši svaté přistupovali lidé hojně k lesnímu pramenu, aby se osvěžili čerstvou vodou, kterou si někteří odnášeli do svých domovů pro své příbuzné a známé. Kdo se cítil unaven chůzí či počasím, mohl další síly načerpat ve stánku s občerstvením, který jako každý rok připravili místní dobrovolní hasiči. Všem, kdo se o průběh pouti starali i těm, kteří přišli, patří velké „Pán Bůh zaplať“.

David Říha, Velký Bor


•  Konalo se 6.6.2015
Dětský den ve Velkém Boru
SDH Velký Bor uspořádal v sobotu 6. června 2015 dětský den. Počasí nám přálo, děti si užily řadu soutěží, i třeba střelbu ze vzduchovky, lukostřelbu, běh v pytli a „hasičskou dovednost“ - zásah cíle proudem vody. Ostatně, studená voda byla ve velkém horku skutečně osvěžující! Zájemci si mohli prohlédnout naši nejnovější stříkačku i historickou „rakušanku“. V průběhu odpoledne nás navštívili členové Spolku divadelních ochotníků „Tyl“ z Netolic doprovázení kouzelníkem. Jeho vystoupení zaujalo děti i rodiče, nad kouzly zůstával rozum stát.... Následující scéna o vaření ze hry „Děvče z přístavu“ nás všechny pobavila - bylo to opravdu zdařilé! Večer jsme se sešli u ohně, opekli klobásy a příjemně pohovořili a završili tak utěšené sobotní odpoledne. Nezbývá než poděkovat těm, kteří se na přípravě podíleli a věnovali svůj volný čas ve prospěch celku; zdaleka to není obvyklé.

Pavel Čížkovský, starosta SDH Velký Bor


Optimalizováno pro rozlišení
1024x768
© BoD