SVOJNICE
Osada Svojnice se nachází asi 4 km jihovýchodním směrem od Strunkovice. Prvá zpráva pochází z roku 1334. Po zbudování hradu Helfenburk patřila osada do jeho panství. Roku 1351 byla prodána Rožmberkům a v roce 1475 Janu ze Švamberka. Po roce 1620 se staly Svojnice majetkem rodu Buquoyů a připadly pod panství Libějovice. Od roku 1850 byly v obvodě soudního okresu Netolice a od roku 1945 pod správou ONV Prachatice.

•  Konalo se 5.9.2020
Dožínková slavnost
Dožínkovou slavnost, kterou uspořádal Sbor dobrovolných hasičů ve Svojnicích v sobotu 5. září 2020, zachytil na svých fotografiích Jan Bartoš.

•  Termín konání  30.11.2019
9. rozsvěcení vánočního stromu ve Svojnicích zorganizoval osadní výbor a místní hasiči v sobotu 30. listopadu 2019 na návsi u kapličky. Slavnostní ceremoniál začal v kapli Andělů strážných úvodním slovem předsedkyně osadního výboru Ing. Marty Zmrhalové. Následovalo krátké vystoupení starosty městyse Strunkovice nad Blanicí Ing. Karla Matějky. O kulturní program se postaralo 14 dětí, které si pod vedením paní učitelky Mgr. Milady Muškové připravily pásmo vánočních básní. Z kůru zazněly varhany a zpěv v podání Jiřího Plánského a Pavly Hubáčkové. Oslava pak pokračovala rozsvícením ozdobeného vánočního stromu. Sešlo se zde několik desítek místních i přespolních návštěvníků, kteří u stromku diskutovali a pochutnávali si na připravených dobrotách.

•  Konalo se  7.9.2019
V sobotu 7. září 2019 se konala ve Svojnicích Dožínková slavnost. Pořadatelem byl Sbor dobrovolných hasičů ze Svojnic. Slavnost začala ve 14:00 hodin mší svatou v kapli Andělů strážných. Mši nejen za letošní úrodu sloužil P. Petr Plášil. Další program, vzhledem k deštivému počasí, pokračoval v místním kulturním domě posezením s harmonikou. Večer pak k tanci a poslechu zahrála kapela „A je to!“

•  Konalo se 1.12.2018
Rozsvěcení vánočního stromu ve Svojnicích
Již poosmé se sešli občané Svojnic a okolí v sobotu 1. prosince na návsi u kapličky k slavnostnímu rozsvěcení vánočního stromu, které pořádá zdejší Osadní výbor ve spolupráci s místními hasiči.
Slavnostní ceremoniál začal v kapli Andělů strážných úvodním slovem předsedkyně osadního výboru, Ing. Marty Zmrhalové. Následovalo krátké vystoupení starosty městyse Strunkovice nad Blanicí Ing. Karla Matějky. Svojnické děti pro tuto slavnostní příležitost nacvičily pod vedením paní učitelky Mgr. Milady Muškové pásmo vánočních básní. Příjemnou atmosféru doplnilo hudební vystoupení Jakuba Kozlera ( housle), Jiřího Plánského (klávesy) a Václava Rokůska (zpěv).
Poté se všichni přesunuli na náves před kapličku, kde byl slavnostně rozsvícen vánoční strom plný ozdob, které si připravili děti a jejich rodiče. Nechybělo ani občerstvení, a tak se kolem rozzářeného stromku ještě dlouho jedlo, pilo a diskutovalo.
 

•  Konalo se 2.12.2017
VII. rozsvěcení vánočního stromku 2.12.2017
Sobotní podvečer prvního adventního víkendu patřil opět rozsvěcení vánočního stromku na návsi. Ozdobili jsme ho společnými silami. U již rozzářeného stromku děti říkaly básničky a přivolaly Mikuláše, anděla a dokonce i čerta. Punč, čaj ani napečené dobroty nechyběly. Společně jsme zahájili předvánoční dobu, jinak plnou shonu a příprav na nejkrásnější svátky roku.

 


•  Termín konání: 2.9.2017

Sbor dobrovolných hasičů ve Svojnicích dovoluje si uctivě zváti na DOŽÍNKOVOU SLAVNOST dne 2.9.2017 ve Svojnicích.
Program:
14:00 - 15:00 Mše svatá
14:30 - 20:00 posezení s kapelou V. Fialy
20:00 - 02:00 taneční zábava v KD Svojnice
hraje: POZOR, VIZITA!


•  Konalo se 26.11.2016
VI. rozsvěcení vánočního stromku ve Svojnicích
Sobota (26. listopadu) před první adventní nedělí se stala dnem příprav a rozsvícení vánočního stromku. Týden před si děti za pomoci dospělých vyrobily řadu vánočních ozdob. Svojničtí muži postavili strom a postarali se o jeho osvětlení. Z prodeje občerstvení při různých akcích osadního výboru se podařilo získat něco peněz, a proto jsme mohli přikoupit další řetěz a ozdobit i túje vedle kapličky. Dopoledne se sešly na návsi děti a oděly stromek do slavnostního hávu. V půl páté po uvítání panem Matějkou a paní Zmrhalovou se stromek rozzářil v celé své kráse. Za zvuku koled pak od kapličky proudili andělíčci, Marie s Josefem, pastýři i Tři králové k betlému vedle stromku. O občerstvení se opět postaraly svojnické ženy, které napekly jak sladké, tak slané dobroty. Nechyběl ani punč, grog či čaj. Je hezké, že se vždy najde dost lidí všech generací, kteří ochotně pomohou a připraví milé setkání pro celou vesnici. Vždyť takové sousedské popovídání a chvilkové zastavení není na škodu, a to nejen v čase adventním. Přejeme všem klidný předvánoční čas a pohodové Vánoce.

Za Osadní výbor Svojnice M. Mušková


•  Konalo se 28.11.2015
Rozsvěcení vánočního stromku ve Svojnicích
V sobotu 28. listopadu se ve Svojnicích uskutečnilo slavnostní rozsvěcení vánočního stromku. Na návsi před kapličkou se již popáté sešli místní občané i návštěvníci ze Strunkovic a okolí. V půl páté se rozsvítil slavnostně ozdobený stromek. Úvodní slovo pronesl za Osadní výbor Svojnice Petr Pavlík. Přítomné přivítal i starosta Strunkovic pan Karel Matějka. Další program byl v režii paní učitelky Milady Muškové, která s dětmi nacvičila pásmo básniček a veselou vánoční scénku na motivy knihy Karla Poláčka Bylo nás pět. Příjemnou atmosféru dotvářelo pohoštění v podobě teplých nápojů a vánočního cukroví. Pro tuto slavnostní příležitost byla otevřena i návesní kaple, která byla patřičně vyzdobena a působivě nasvícena řadou svící. Návštěvníci zde mohli vidět nové antipendium (ozdobné látkové pole zakrývající podstavec oltáře), na které přispěli místní občané při zářijových dožínkách. Tuto krásnou akci zorganizoval svojnický Osadní výbor s hasiči a podílela se na ni i řada dalších místních obyvatel, kterým za to patří zasloužený dík.

Ing. Marta Zmrhalová, Svojnice


•  Konalo se 5.9.2015
Dožínková slavnost ve Svojnicích
V sobotu 5. září se ve Svojnicích uskutečnila dožínková oslava. Poděkování za letošní úrodu začalo odpolední mší v kapli Andělů strážných, kam dorazilo asi osm desítek návštěvníků. Po ukončení mše pokračoval program na sadě místního kulturního domu. Tady bylo pro návštěvníky přichystáno posezení s dechovkou. Dechovou hudbu pod vedením V. Fialy večer vystřídala hudební formace Pozor Vizita. Ta vévodila taneční zábavě v kulturním domě. Třešničkou na dortu pak byly zajímavé ceny v tombole. Po celý den nechybělo občerstvení. Kdo přišel jistě nelitoval. Dožínky se tak staly nejen příjemným setkáním řady zdejších rodáků, ale i místem plným zábavy.
Celou akci zorganizovali členové SDH Svojnice, za což jim patří zasloužené poděkování.

Ing. Karel Matějka, starosta 


•  Konalo se 14.6.2015
Dětský den.
V neděli od 14 hodin si svojnické děti užily konečně svůj den. Osadní výbor pro ně připravil trasu s mnoha stanovišti, kde plnily různé úkoly. V nich potrénovaly svou šikovnost, trefu, znalosti přírody, zručnost i orientaci. Děti šly buď samy podle mapky, nebo je doprovázeli rodiče či prarodiče. Po splnění všech úkolů čekal na děti déšť bonbonů z oblohy. Závěrečné opečení buřtíků udělalo tečku za vydařeným odpolednem.

•  Konalo se 28.3.2015
Velikonoční den
V sobotu 28.3. se ve Svojnicích v kulturním domě vyráběly velikonoční ozdoby. Děti tvořily kraslice různou technikou (ubrousky, voskem, duhovými barvami, košilkami, skořápkami...), vyráběly papírová vajíčka a kytičky, skládaly řetězy z krepového papíru, pletly pomlázky a využily i možnosti pomalovat si jarně obličej. Po dvouhodinovém tvoření společně ozdobily břízku na návsi. Pak už na ně čekala velikonoční pomlázka, kterou si každý musel najít sám, a odpoledne završily opékáním buřtů. Počasí přálo, rodiče i prarodiče dětem rádi vypomohli a celé odpoledne se neslo v tvořivém a přátelském duchu. Občerstvení nechybělo ani pro děti, ani pro dospělé. Všichni k večeru odcházeli s dobrou náladou. Přejme si tedy krásné Velikonoce a jarní pohodu.
 

Osadní výbor Svojnice


•  Konalo se 30.11.2013
V sobotu 30. listopadu se ve Svojnicích uskutečnil 3. ročník rozsvěcení vánočního stromu. Kulturní program zajistily děti ze ZŠ Strunkovice pod vedením Mgr. Milady Muškové a dechové trio v čele s Václavem Fialou. Setkání zpříjemnil i horký čaj a čerstvě napečené cukrovinky.
 

•  Konalo se 1.12.2012
Ve Svojnicích letos podruhé rozsvěceli vánoční stromek. Již v pátek děti i dospělí vyráběli ozdoby a přikrášlili adventní věnec. V sobotu muži na stromek nainstalovali elektrické osvětlení a děti stříbrný smrček ozdobily. V 17:00 hod. pan starosta přivítal přítomné, kterých se sešlo na tak malou obec opravdu hodně. O zábavu se postarala kapela p. Václava Fialy, s básničkami a koledami vystoupily děti. Občerstvení nachystaly místní ženy a jen se po něm zaprášilo. Nechyběl ani čaj, grog či káva. Všem, kteří pomohli s přípravami, patří velký dík, neboť najít si čas a hlavně chuť v dnešní uspěchané době je krásné. Přejeme všem krásný advent, Vánoce i celý příští rok.

Osadní výbor Svojnice


•  Konalo se: 25. - 27.11.2011
V pátek 25.11.2011 se v kulturním domě ve Svojnicích sešli děti i dospělí, aby vyrobili ozdoby na vánoční strom. Nálada byla skvělá, pracovalo se chutí, koledy se nesly místností. Všichni jsme se již vánočně naladili a těšíme se na adventní čas. V sobotu se sešli na návsi hlavně muži, aby usadili strom a nainstalovali světla. Pak už bylo na dětech, aby navěsily své výtvory a těšily se na nedělní slavnostní rozsvěcení.
V neděli se na návsi sešlo mnoho lidí, aby společně poprvé rozsvítili vánoční strom a přivítali nadcházející advent. Pan starosta zahájil akci krátkým projevem, děti přednesly své krátké pásmo, bylo připraveno bohaté občerstvení, podvečer zpestřili i muzikanti.

Mgr. Milada Mušková


Optimalizováno pro rozlišení
1024x768
© BoD