ŠIPOUN
Šipoun leží zhruba 4 km severovýchodně od Strunkovic nad Blanicí na úpatí vrchu zvaného Hnojnice a asi 10 km severozápadně od Netolic. Jádro obce tvoří okrouhlá náves, kterou prochází místní komunikace.
První psaná zpráva o Šipounu pochází z roku 1384 a váže se k nadaci Petra a Jana z Rožmberka. V roce 1492 prodal ves Jaroslav Stebňák ze Skryj bratřím Přibíkovi a Václavovi Býčkům z Nespečova, přičemž v majetku tohoto rodu zůstala po celé 16. století. V roce 1603 prodala Anežka Říčanská z Hodějova a Dubu Šipoun i s mlýnem, pilou a krčmou za 7 250 kop českých grošů Petru Vokovi z Rožmberka. Od té doby náležel Šipoun k panství Libějovice, které drželi po roce 1611 krátce Švamberkové a od počátku 20. let 17. století Buquoyové. Ti prodali libějovické panství a s ním i Šipoun v roce 1801 Schwarzenbergům, kteří je pak vlastnili až do roku 1848.
Šipoun náležel spolu s připojenou osadou Malá Blanice (Blanička) v letech 1850 – 1938 k soudnímu okresu Netolice a k politickému okresu Prachatice, v letech 1938 - 1945 pak k politickému okresu Písek. V roce 1945 přešel Šipoun opět pod okres Prachatice.
V roce 1594 bylo zaznamenáno v Šipouně 14 hospodářů, po třicetileté válce v roce 1654 se zde nacházelo 7 sedláků a 4 chalupníci. O sto let později žilo v obci 12 sedláků s rodinnými příslušníky, 6 podruhů, obecní pastýř a mlynář. V roce 1790 stálo v Šipouně 29 domů. Do roku 1848 stoupl jejich počet na 33, přičemž je obývalo již 228 osob. Poté se však počet obyvatel Šipouna trvale snižoval.
Na návsi se nachází jednoduchá čtvercová kaplička, v průčelí se segmentovým štítem zakončeným zvoničkou. Datum jejího vzniku není známo, nicméně stála zde už nejpozději v roce 1837. V roce 2011 byla renovována a zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Před kapličkou je umístěn pomník, věnovaný rodákům ze Šipouna padlým v I. světové válce, který pochází z roku 1923. K dokladům lidového stavitelství patří hospodářské stavení u čp. 1 se štítem ve stylu selského baroka a roubená chalupa čp. 14.
PhDr. Jana Sýkorová, 2011
 

•  Konalo se 3.9.2016
3. září 2016 je dnem, který se zapíše do historie Šipouna. Před „Environmentálním centrem“ se objevily stany s lavicemi, na stolech byly tácky s koláčky, v čele prostoru se připravovala „Malá šipounská kapela“ v čele s primášem Mertlíkem a po 19. hod. počet návštěvníků První šipounské pouti dosáhl stovky. Mladí hasiči nabízeli z udírny a grilu klobásy a krkovičku. Zastoupeny byly všechny věkové skupiny, od nejmenších dětí, školáků, dorostenců až po seniory. Seděli jsme u stolu s manželi Prokopovými, s Boženkou a Radkem Flesarovými, vzpomínali a probírali chalupu po chalupě a jednotlivé rody. Kousek za Oberthorovými byl na Zlatém potoce starý mlýn a v něm pan Hanuš měl úl, ale byl také výborným truhlářem a muzikantem. A právě malíř a grafik Karel Oberthor nás přivedl do Šipouna. Bylo to 2. května 1972, kdy jsme poprvé za nevlídného deštivého dne přijeli. Hledali jsme „útočiště“ z Prahy. Volná chalupa pod rybníkem se nám nezdála, byl to domek, ne chalupa. Pak nám Karel Oberthor dal typ na horní náves. Číslo 12 se skoro zborcenými vraty, dvorkem s hnojištěm uprostřed, kůlnou a kadibudkou a velkou stodolou. Chalupa byla opuštěná, patřila panu Troblovi, který byl nemocný a ležel v poslední chalupě. Místo s pohledem dolů na Šipoun a rybníček, nás oslovilo. Slovo dalo slovo, nákup byl domluven. Od té doby uplynulo neuvěřitelných 44 let. Věkem nám bylo o deset let méně. Pustili jsme se do našeho životního dobrodružství. Malíř a grafik Oberthor nás zasvětil do kraje, poznávali jsme postupně nové sousedy: babičku Svobodovou, Mrázovi, paní Špirochovou, rodinu Petrlíků, Františka Jílka a jeho rodinu, Šenbauerovi, pana Michalce (starého ochotníka), pana Švíka, Královi, moudrou babičku Tomšů, Ludvíkovi, starého pána Rokůska, starého Havrdu, Martina Krále, babičku Marků. Syn pana Trobla (pracující na dráze) vybudoval v Trsovkách chatu, jeho dcera Iva se později provdala za truhláře a muzikanta Mertlíka z Pištína a tím se naše kontakty propojily s další rodinou - „mašinkovými“.
To vše nám probíhalo hlavou na pouťové zábavě. Mnozí z těch, které jsem vzpomenul, nás už sledovali z nebeské výše, ale mnoho jich bylo zastoupeno další generací: Fanda Mrázů s paní Miruškou, pan Švík s rodinou a vnoučaty, Jára Špiroch s ženou a synem Járou a jeho partnerkou,Váša Peterka s ženou Arou a děvčaty Sofijkou a Cecilkou, rodina Mertlíků a synové (Martin dokonale převzal úlohu moderátora); babička Tróblová bohužel chyběla, ale přitomna byla vodňanská větev rodiny, Jára Petrlík, kterého jsme sledovali od raného věku, dnes už vysokoškolák, také s partnerkou. František Jílek se opozdil, protože se právě vdávala vnučka Iveta (na svatbě její mámy jsme byli se ženou). Konečně Boženka, u našeho stolu, patří do velké rodiny Jílků.
A tak jsme opouštěli První šipounskou pouť s pocitem, že už nejsme pražskou náplavou. Naše rozhodnutí před 44 lety bylo správné.
Václav a Vojtěcha Špičákovi

•  Termín konání: 3.9.2016
SDH Šipoun Vás srdečně zve na POUŤOVOU TANEČNÍ ZÁBAVU.
Sobota 3.9.2016 od 17:00 - šipounská náves.
K tanci a poslechu hraje kapela MAŠINKA.
Pro všechny věkové kategorie.

Letáček 15 x 10 cm

•  Konalo se 28.11.2015
Šipounské adventní tvoření
Na návsi v Šipouně, před kapličkou sv. Jana Nepomuckého, se v sobotu 28. listopadu v 16:00 hodin sešly místní děti, aby ozdobily zdejší vánoční stromek. Použily k tomu vlastnoručně vyrobené ozdoby z přírodních materiálů. Následoval program v nedalekém Environmentálním centru. Zde se vyráběly vánoční věnce z juty, povídalo a vzpomínalo se... Mladí hasiči k tomu vařili čaj a roznášeli domácí buchty. V 18:00 hodin se všichni společně vydali opět k vánočnímu stromku, který se v tu dobu rozsvítil. U kapličky a rozsvíceného stromku se všichni sejdou na zpívání koled 23. prosince od 17:00 hodin. Na všechny, kteří si budou chtít přijít zazpívat nebo se jen podívat a nasát vánoční atmosféru bude čekat občerstvení. Za zdárný průběh celé akce patří poděkování místním hasičům, Osadnímu výboru a všem občanům, kteří se na přípravě akce podíleli.

Mgr. Michaela Veselá


•  Konalo se 17.10.2015
17. října 2015 se v odpoledních hodinách a večer konalo v environmentálním centru v Šipouně Havelské posvícení. Odpoledne byl pro děti a jejich maminky připraven program - zdobení mětýnek a hnětýnek (obě varianty byly předem napečené). Zdobení se díky mnoha zkušenostem a velké fantazii dětí i maminek vydařilo. Večer pak přišlo posedět, obdivovat i ochutnávat naše výtvory nečekaně mnoho sousedů i přátel naší malebné osady.

Mgr. Michaela Veselá


•  Termín konání: 17.10.2015
Havelské posvícení (Šipoun, Enviromentální centrum)
od 16:00 hodin - tvořivost dětí (zdobení mětýnek)
od 18:00 hodin - vyhodnocení výrobků a ochutnávka

•  Termín konání: 28.11.2015
Adventní tvoření (Šipoun, Enviromentální centrum)
od 16:00 hodin tvoření adventních dekorací a výroba vánočních ozdob na stromek
od 18:00 hodin zdobení vánočního stromku a jeho slavnostní rozsvícení

•  Termín konání: 23.12.2015
Zpívání koled (Šipoun, před kapličkou na návsi)
od 17:00 hodin

•  Konalo se 1.5.2015
Šipoun slavil První máj
V deštivém odpoledni, ale s veselou náladou, se sešli 1. května obyvatelé a příznivci Šipouna z řad chalupářů, aby oslavili Svátek práce. Ve 14:00 hodin se shromáždění, někteří vybaveni tradičními mávátky, konečně dočkali alegorických vozů, jež byly vypraveny péčí rodinného klanu Mertlíků. Přijely cestou od Trsovek a za mohutného povzbuzování okolostojících objely náves, kde se k nim dodatečně připojil i občan Peterka se svým strojem. K vidění byla hesla, která jakoby náhodou připomněla v modifikované podobě časy nedávno minulé, např. „Se Šipounem na věčné časy a nikdy jinak“ či „Udržíme světový mír, i kdybychom měli zbořit celý svět“. Za alegorickými vozy se seřadil průvod Šipounských, i když řada z nich zůstala stranou jako diváci, někteří, soudě podle vlnících se záclon, dokonce skrytí. Ti, jež obešli za alegorickými vozy náves, se pak organizovaně přemístili na skutečnou zahradní slavnost, pořádanou pod májkou č. 2 na terase u Brabců. Výborná nálada při muzice, dobré pivo, vzorná obsluha a pohoda, tak se dá shrnout do jedné věty zakončení prvomájových oslav v Šipouně. Lze jen doufat, že i příští rok proběhnou ve stejném duchu a ještě za větší aktivní účasti všech zúčastněných.

Prokopovi z Mostu


•  Termín konání: 23.10.2011
V neděli 23. října 2011 ve 12:00 hodin v Šipouně na návsi u kapličky zveme všechny srdečně na VYSVĚCENÍ ZRESTAUROVANÉHO ZVONU. Občerstvení a dobrá zábava je zajištěné na celé odpoledne!!!
Plakát A4
v PDF (74 kB)

Optimalizováno pro rozlišení
1024x768
© BoD