ŠIPOUN
Šipoun leží zhruba 4 km severovýchodně od Strunkovic nad Blanicí na úpatí vrchu zvaného Hnojnice a asi 10 km severozápadně od Netolic. Jádro obce tvoří okrouhlá náves, kterou prochází místní komunikace.
První psaná zpráva o Šipounu pochází z roku 1384 a váže se k nadaci Petra a Jana z Rožmberka. V roce 1492 prodal ves Jaroslav Stebňák ze Skryj bratřím Přibíkovi a Václavovi Býčkům z Nespečova, přičemž v majetku tohoto rodu zůstala po celé 16. století. V roce 1603 prodala Anežka Říčanská z Hodějova a Dubu Šipoun i s mlýnem, pilou a krčmou za 7 250 kop českých grošů Petru Vokovi z Rožmberka. Od té doby náležel Šipoun k panství Libějovice, které drželi po roce 1611 krátce Švamberkové a od počátku 20. let 17. století Buquoyové. Ti prodali libějovické panství a s ním i Šipoun v roce 1801 Schwarzenbergům, kteří je pak vlastnili až do roku 1848.
Šipoun náležel spolu s připojenou osadou Malá Blanice (Blanička) v letech 1850 – 1938 k soudnímu okresu Netolice a k politickému okresu Prachatice, v letech 1938 - 1945 pak k politickému okresu Písek. V roce 1945 přešel Šipoun opět pod okres Prachatice.
V roce 1594 bylo zaznamenáno v Šipouně 14 hospodářů, po třicetileté válce v roce 1654 se zde nacházelo 7 sedláků a 4 chalupníci. O sto let později žilo v obci 12 sedláků s rodinnými příslušníky, 6 podruhů, obecní pastýř a mlynář. V roce 1790 stálo v Šipouně 29 domů. Do roku 1848 stoupl jejich počet na 33, přičemž je obývalo již 228 osob. Poté se však počet obyvatel Šipouna trvale snižoval.
Na návsi se nachází jednoduchá čtvercová kaplička, v průčelí se segmentovým štítem zakončeným zvoničkou. Datum jejího vzniku není známo, nicméně stála zde už nejpozději v roce 1837. V roce 2011 byla renovována a zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Před kapličkou je umístěn pomník, věnovaný rodákům ze Šipouna padlým v I. světové válce, který pochází z roku 1923. K dokladům lidového stavitelství patří hospodářské stavení u čp. 1 se štítem ve stylu selského baroka a roubená chalupa čp. 14.
PhDr. Jana Sýkorová, 2011
 

•  Konalo se  14.12.2020
Při instalaci osvětlení vánočního stromku v Šipouně na počátku prosince se zjistilo, že vrchní část pomníku padlým z I. světové války je prasklá a na svém místě vlastně drží jen zázrakem. Byla proto snesena a dne 14.12.2020 se o její opravu postaral pan Jan Prokop. Zjistil při tom, že při výrobě pomníku v roce 1923 se tehdejší řemeslníci „netrefili“ s umístěním otvoru pro uchycení Krista, neboť jej vyvrtali příliš vysoko. Nahradili ho proto novým a původní opatřili železným šroubem. Ten však časem vlivem koroze a působení mrazu zapříčinil prasknutí kamenného kříže…

Jana Sýkorová


•  Konalo se  21.11.2020
Výlov rybníka Ohrada
Po dvou letech se v sobotu 21. listopadu 2020 opět uskutečnil výlov rybníka mezi Šipounem a Protivcem. Tak jako před dvěma lety se sešla na místě spousta diváků, přesto byl letošek pro většinu z nich jiný, poznamenaný pandemií nemoci covid-19. Při dodržení bezpečnostních pokynů jim tato akce totiž přinesla nejen nevšední zážitek z vlastního výlovu, ale i příjemné odreagování od každodenních starostí v prosluněné podzimní přírodě. Čtyři roky uplynuly od obnovení rybníka Ohrada, jen dva od prvního výlovu a pouhý rok od okamžiku, kdy jeho břehy navždy opustil pan Jiří Friedberger starší. Je dobře, že má jeho dílo pokračovatele…

Jana Sýkorová


•  Konalo se  listopadu 2020
Zastavení v zastávce
17. listopad patří mezi významný den historie naší republiky. Připomíná nám však nejen sametovou revoluci, ale především krutý nacistický akt zabití 9 mladých lidí bez soudu. Naše zastavení v Šipounu umístěné v autobusové zastávce připomínal jak Den boje za svobodu a demokracii, tak i Mezinárodní den studentstva, který byl vyhlášen v roce 1941. Oba svátky nám mohou připomínat nebezpečí totalitního režimu, nezávisle na tom, kdo je oním vůdcem. Oba svátky nám mohou připomínat i skutečnost, že bez odvahy jednotlivců se totalitní režim nedá porazit. Ráda bych pozvala všechny do naší zastávky k přemýšlení, ale nevím, zda výstavu ještě stihnete. Protože se blíží advent, zveme vás také všechny na zpívání koled u vánočního stromku v Šipounu a to byste stihnout mohli. Bude se konat 22.12.2020 od 17:00 hodin, tedy pokud to epidemiologická situace dovolí.

Míša Veselá, Šipoun


•  Konalo se  listopadu 2020
Listopadová výročí
17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva byl v důsledku omezení konání veřejných akcí (koronavirová pandemie) komorní na všech místech naší republiky. Každá akce připomínající toto výročí tak byla mezi státními vlajkami na úředních budovách zajímavým zjevem. Velmi příjemně tak zapůsobila výstava fotografií a textů, které k tomuto výročí připravila v autobusové zastávce Michaela Veselá ze Šipounu.

•  Konalo se 1.12.2018
Adventní tvoření a zdobení stromku
Tradičně jsme se spolu s dětmi sešli před první adventní nedělí, abychom vyráběli vánoční dekorace do oken, na vrata či do našich domovů. Naše šipounské děti myslely na toto tvoření již celý podzim a sbíraly a sušily plody přírody. Nyní jsme je mohly využít pro vánoční dekorace na náš osadní stromek, který stojí před kapličkou na návsi. Všechny ozdoby jsou na něm vyráběné vlastnoručně a neobyčejně nás těší ho zdobit. Jsme rádi, že nám ukazuje na kouzlo Vánoc a připomíná nám, že už nastává čas radosti, veselosti.
Jsme rádi, když se můžeme s naším stromkem pochlubit i u akce Zpívání koled, které je již po mnoho let a pro následující roky opět bude pořádáno vždy v podvečer 22. prosince, tedy 2 dny před Štědrým dnem.
Chceme poděkovat všem, kteří nám pomáhají zajistit naše adventní aktivity, jsou to jednotlivé rodiny z naší osady (moc děkujeme všem dospělákům, kteří nám vše vzorně připraví), ale také pracovníkům Městyse za připravení a dovezení stromku. Také chceme poděkovat našim šipounským dobrovolným hasičům, protože místo volného odpoledne nám připraví a vytápějí prostory, kde tvoříme, vaří nám čaj a pak nám pomohou ještě uklidit (umíme si představit, že by raději dělali něco jiného, a o to víc si jejich pomoci vážíme).
Osobně chci poděkovat i našim dětem, jste báječní, šikovní a prostě NEJ.

Za Osadní výbor Šipoun Míša Veselá


•  Konalo se 1.5.2018
Reportáž z 5. ročníku oslav 1. máje v Šipouně.
Televize u nás začala vysílat před 65 lety a v Šipouně si před 5 lety vymyslelí recesistickou akci. Oslavy 1. máje. Využijme tedy televizní techniku a internet a navštivme tyto oslavy 1. máje 2018.

•  Konalo se 31.3.2018
Šipounské Velikonoce 2018
To si tak jeden březnový víkend topím v chalupě a najednou u mne zaklepají děti z naší vísky. Copak potřebují? Nějakou akci, třeba tvoření na Velikonoce. A tak jsem něco připravila, ale tentokrát jsme nepekli jidášky, jako tomu bylo předchozí roky. Rozhodla jsem se, že naší krásnou náves ozdobíme.
Sešlo se nás v mé chalupě na Bílou sobotu 13, z toho 12 dětí a já (tak trošku to v číslech připomíná velikonoční příběh - podobnost však čistě náhodná). Takovou účast jsem nečekala, protože mám jen
6 židlí, ale nakonec jsme se v té sednici nějak usadili a začali vyrábět papírové ozdoby na velikonoční břízku. Mnozí z vás namítnou, že papírové ozdoby nic nevydrží, zvlášť v ohlašované plačtivé dny.
My jsme je trošku upravili a tak nám vydrží i na další roky, stačily nám k tomu fólie a laminovačka. Děti vymalovávaly jedno vajíčko hezčí než druhé. Nestačila jsem se divit, jak talentované děti v Šipounu máme. Práce šla od ruky, kterých bylo navíc mnoho. Ve volném čase, kdy jsme čekali na 16. hodinu, kdy nám měli jít ke kapličce pomáhat dospěláci, jsme vyrobili i závěsy z mašlí a dokonce i vlastnoručně psané a malované pozvánky na velikonoční koledu. Stihli jsme si povědět i biblický příběh o Velikonočním týdnu.
V 16 hodin jsme se vydali ke kapličce a ozdobili naší první břízku, kterou nám zajistil pan Jílek. Dospělí nám s tím pomohli a pak nastalo veliké focení. Nakonec nás ještě pan Špiroch pošťouchnul, abychom hlavně nezapomněli obejít ves s řehtačkama. Jenže, kde je vzít? Protentokrát nám postačily pokličky, ale příští rok už máme plány jiné, až uletí zvony do Říma, tak budeme řehtat a u toho se taky budeme řehtat.
Řehtání nebylo podle tradice, zato velikonoční koleda, kterou si děti pro celou ves připravily pod dohledem Radka Flesara, byla krásná. Hotový kulturní program, který děti předvedly u každé chalupy, by nám mohli závidět kdekoliv.
Velikonoce 2018 byly překrásné a já za ně všem děkuji, těm malým i těm velkým.

Míša Veselá, Šipoun

   

•  Konalo se 30.9.2017
Kulinářská přehlídka v Šipouně
V sobotu 30. září 2017 se v šipounském enviromentálním centru uskutečnila soutěž o nejlepší guláš. Otcem myšlenky byl Petr Vučka, její realizace se ujal Radek Flesar. Během léta se při setkáních v E-centru ladily detaily, konečné podoby se však soutěž dočkala stejně až v den D, kdy na místě přítomní odhlasovali způsob hodnocení a vyhlášení pozdějších vítězů. Za předsedu pětičlenné poroty byl jednomyslně zvolen pan Václav Špičák.
Oproti původním obavám, že nebude dost "vzorků" k hodnocení, zvítězila nad ostychem "co, když nebude chutnat" přirozená soutěživost místních i chalupářů a klání se nakonec zúčastnilo 12 soutěžících, kteří odevzdali celkem 14 různých druhů guláše. Každý z přihlášených předem dostal stejně velkou sklenici, kterou naplnil svou verzí tohoto známého pokrmu, a bylo mu přiděleno číslo, jež však znal pouze organizátor celé akce. Někteří opozdilci donesli svůj výtvor až těsně před zahájením ochutnávky přímo v hrnci. Protože však přišli včas, také jejich guláš se dočkal hodnocení.
Ještě více než soutěžících se dostavilo jejich rodinných příslušníků, sousedů a přátel, takže se téměř do E-centra nevešli, s takovým ohlasem se soutěž setkala! Protože organizátoři mysleli i na ně, každý dostal plastový tácek a lžičku a mohl ochutnat jednotlivé "vzorky", které mezitím hodnotila porota. Ta použila metodu 5 stupňové škály, přičemž každý guláš ocenila jedním až pěti body. Nejlépe hodnocený vzorek obdržel nejvyšší počet bodů.
Konečné výsledky oznámil posléze předseda poroty, pan Špičák. Vítězný guláš připravila Eva Grebeníčková z Blanického dvora, na druhém místě se umístila Božena Flesarová a třetí místo zaujala Lada Brabcová, obě ze Šipouna. Všechny oceněné obdržely láhev dobrého pití a navíc obří dýně. Lze jen litovat, že místní chalupáři, v soutěži též zastoupení, se letos neumístili na čelních pozicích. Vzhledem k velkému ohlasu tohoto kulinářského klání není však vyloučené, že v dalším ročníku soutěže se nějaká cena najde i pro ně.
Co dodat na závěr? Celá akce se skutečně vydařila a to nejenom díky soutěžícím, ale především perfektně zvládnutému servisu Radka Flesara, který stihl ohřívat jednotlivé "vzorky", téměř profesionálně je servírovat porotě i divákům a nakonec i celou soutěž moderovat. Radku, díky! Uznání patří také Markovi Bartošovi, jenž se po celou dobu staral o přísun tekutin, které k dobrému jídlu patří. Všichni se již těšíme na příští Svatováclavskou gulášovou přehlídku!

Jana Sýkorová


 Pečlivá příprava je základ.

Na poslední chvíli.

Porota zasedá.

Porotce a konzultant.

Co dáme ke guláši?

Na některé se už nedostalo.

•  Termín konání: 2.9.2017
Sbor dobrovolných hasičů Šipoun Vás srdečně zve na II. POUŤOVOU TANEČNÍ ZÁBAVU v sobotu 2.9.2017 od 17:00 hodin na šipounské návsi. K tanci a poslechu hraje kapela MAŠINKA. Vstupné dobrovolné.

•  Termín konání: 24.6.2017
Přijďte si zahrát detektivní hru pro rodiče s dětmi ZÁHADA ZTRACENÉHO DRAHOKAMU.
Šipoun 24.6.2017:
od 17:00 hod. hra,
od 19:00 hod. oheň (možno opéct si vlastní vuřty).

•  Konalo se 1.5.2017
Tradiční prvomájové oslavy v Šipouně.
Před několika lety se v Šipouně rozhodlo pár nadšenců připomenout z recese předlistopadové oslavy Svátku práce. Nikdo z nich netušil, že se tato akce stane tradicí, která každoročně přiláká k účasti stále více místních i přespolních, jejichž alegorické vozy a vtipné převleky pobaví rozrůstající se obecenstvo.
Nejinak tomu bylo 1. května i letos. V čele průvodu pod rudým praporem kráčeli příslušníci tzv. dělnické třídy a její ozbrojené složky. Tuto dvojici následovala ideově zcela odlišná postava Otce Franceska, jenž žehnal okolostojícím ze svého upraveného papamobilu. Čestný doprovod mu zajišťovaly 3 sudičky v mnišských kytlích. Povoz spřátelených hasiček z Bavorova ozvláštnil svou přítomností V. I. Lenin, který si odskočil do Šipouna snad přímo z moskevského mauzolea (někteří však tvrdili, že jen z Prahy). Velkého obdivu diváků se dočkal alegorický vůz s ukázkou moderní ruské raketové techniky, která se snažila vnutit pozorovatelům dojem, že pochází ještě z výzbroje SSSR! Do současnosti vrátila okolostojící hesla z vozítka nejmenovaného živnostníka, žehrající na EET. Ani letos nezklamal se svým strojem občan V. P., který se předvedl v kombinaci národního hokejového dresu, doplněného slaměným kloboukem tradičního zemědělce.
Závěr průvodu, jako každý rok, tvořili místní občané (obyvatelé a chalupáři) s mávátky, ke kterým se spontánně přidávali i diváci. Škoda, že stranou zůstala skupina přespolních pionýrů s rudými šátky, kteří jinak zúčastněné mohutně zdravili.
Všechny alegorické vozy, účastníci průvodu i diváci se shromáždili nakonec před E-centrem, kde pronesl v rodné ruštině krátký projev soudruh Lenin. Následoval pozdrav Otce Franceska, který se více přiblížil divákům, neboť zvolil k proslovu češtinu. Oba aktéři byli odměněni potleskem. Poté následovala volná zábava, o jejíž zdárný průběh se zasloužili jak místní hasiči (dobrým pivem a klobásami přímo z udírny), tak kapela MAŠINKA pod taktovkou univerzálního Otce Franceska.

Jana Sýkorová


•  Konalo se 30.4.2017
V Šipouně na návsi se znovu objevila májka.
Téměř v každé vsi je milou tradicí stavět 30. dubna májku. Nejinak je tomu i v Šipouně. Tento rok byl však trochu zvláštní: ozdobenou májku se sice povedlo docela rychle postavit, jedno z lan se ale dlouho nedařilo sundat dolů běžným způsobem. Ani náhradní varianty nebyly úspěšné. Selhal totiž jak výstup mladého borce, který se ladným šplhem snažil dostat ke kritickému místu, tak následný pokus o zdolání kmene májky zkušeným lezcem, vybaveným zrezivělými stromovými stupadly. Nakonec trpělivým nadhazováním se lano uvolnilo samo a všichni diváci konečně mohli jít slavit zdárné postavení májky. Otužilí jedinci poté intenzivní a dlouhotrvající ostrahou u ohně zabránili jejímu možnému potupnému zcizení.

Jana Sýkorová


•  Konalo se 3.9.2016
3. září 2016 je dnem, který se zapíše do historie Šipouna. Před „Environmentálním centrem“ se objevily stany s lavicemi, na stolech byly tácky s koláčky, v čele prostoru se připravovala „Malá šipounská kapela“ v čele s primášem Mertlíkem a po 19. hod. počet návštěvníků První šipounské pouti dosáhl stovky. Mladí hasiči nabízeli z udírny a grilu klobásy a krkovičku. Zastoupeny byly všechny věkové skupiny, od nejmenších dětí, školáků, dorostenců až po seniory. Seděli jsme u stolu s manželi Prokopovými, s Boženkou a Radkem Flesarovými, vzpomínali a probírali chalupu po chalupě a jednotlivé rody. Kousek za Oberthorovými byl na Zlatém potoce starý mlýn a v něm pan Hanuš měl úl, ale byl také výborným truhlářem a muzikantem. A právě malíř a grafik Karel Oberthor nás přivedl do Šipouna. Bylo to 2. května 1972, kdy jsme poprvé za nevlídného deštivého dne přijeli. Hledali jsme „útočiště“ z Prahy. Volná chalupa pod rybníkem se nám nezdála, byl to domek, ne chalupa. Pak nám Karel Oberthor dal typ na horní náves. Číslo 12 se skoro zborcenými vraty, dvorkem s hnojištěm uprostřed, kůlnou a kadibudkou a velkou stodolou. Chalupa byla opuštěná, patřila panu Troblovi, který byl nemocný a ležel v poslední chalupě. Místo s pohledem dolů na Šipoun a rybníček, nás oslovilo. Slovo dalo slovo, nákup byl domluven. Od té doby uplynulo neuvěřitelných 44 let. Věkem nám bylo o deset let méně. Pustili jsme se do našeho životního dobrodružství. Malíř a grafik Oberthor nás zasvětil do kraje, poznávali jsme postupně nové sousedy: babičku Svobodovou, Mrázovi, paní Špirochovou, rodinu Petrlíků, Františka Jílka a jeho rodinu, Šenbauerovi, pana Michalce (starého ochotníka), pana Švíka, Královi, moudrou babičku Tomšů, Ludvíkovi, starého pána Rokůska, starého Havrdu, Martina Krále, babičku Marků. Syn pana Trobla (pracující na dráze) vybudoval v Trsovkách chatu, jeho dcera Iva se později provdala za truhláře a muzikanta Mertlíka z Pištína a tím se naše kontakty propojily s další rodinou - „mašinkovými“.
To vše nám probíhalo hlavou na pouťové zábavě. Mnozí z těch, které jsem vzpomenul, nás už sledovali z nebeské výše, ale mnoho jich bylo zastoupeno další generací: Fanda Mrázů s paní Miruškou, pan Švík s rodinou a vnoučaty, Jára Špiroch s ženou a synem Járou a jeho partnerkou,Váša Peterka s ženou Arou a děvčaty Sofijkou a Cecilkou, rodina Mertlíků a synové (Martin dokonale převzal úlohu moderátora); babička Tróblová bohužel chyběla, ale přitomna byla vodňanská větev rodiny, Jára Petrlík, kterého jsme sledovali od raného věku, dnes už vysokoškolák, také s partnerkou. František Jílek se opozdil, protože se právě vdávala vnučka Iveta (na svatbě její mámy jsme byli se ženou). Konečně Boženka, u našeho stolu, patří do velké rodiny Jílků.
A tak jsme opouštěli První šipounskou pouť s pocitem, že už nejsme pražskou náplavou. Naše rozhodnutí před 44 lety bylo správné.
Václav a Vojtěcha Špičákovi

•  Termín konání: 3.9.2016
SDH Šipoun Vás srdečně zve na POUŤOVOU TANEČNÍ ZÁBAVU.
Sobota 3.9.2016 od 17:00 - šipounská náves.
K tanci a poslechu hraje kapela MAŠINKA.
Pro všechny věkové kategorie.

Letáček 15 x 10 cm

•  Konalo se 28.11.2015
Šipounské adventní tvoření
Na návsi v Šipouně, před kapličkou sv. Jana Nepomuckého, se v sobotu 28. listopadu v 16:00 hodin sešly místní děti, aby ozdobily zdejší vánoční stromek. Použily k tomu vlastnoručně vyrobené ozdoby z přírodních materiálů. Následoval program v nedalekém Environmentálním centru. Zde se vyráběly vánoční věnce z juty, povídalo a vzpomínalo se... Mladí hasiči k tomu vařili čaj a roznášeli domácí buchty. V 18:00 hodin se všichni společně vydali opět k vánočnímu stromku, který se v tu dobu rozsvítil. U kapličky a rozsvíceného stromku se všichni sejdou na zpívání koled 23. prosince od 17:00 hodin. Na všechny, kteří si budou chtít přijít zazpívat nebo se jen podívat a nasát vánoční atmosféru bude čekat občerstvení. Za zdárný průběh celé akce patří poděkování místním hasičům, Osadnímu výboru a všem občanům, kteří se na přípravě akce podíleli.

Mgr. Michaela Veselá


•  Konalo se 17.10.2015
17. října 2015 se v odpoledních hodinách a večer konalo v environmentálním centru v Šipouně Havelské posvícení. Odpoledne byl pro děti a jejich maminky připraven program - zdobení mětýnek a hnětýnek (obě varianty byly předem napečené). Zdobení se díky mnoha zkušenostem a velké fantazii dětí i maminek vydařilo. Večer pak přišlo posedět, obdivovat i ochutnávat naše výtvory nečekaně mnoho sousedů i přátel naší malebné osady.

Mgr. Michaela Veselá


•  Termín konání: 17.10.2015
Havelské posvícení (Šipoun, Enviromentální centrum)
od 16:00 hodin - tvořivost dětí (zdobení mětýnek)
od 18:00 hodin - vyhodnocení výrobků a ochutnávka

•  Termín konání: 28.11.2015
Adventní tvoření (Šipoun, Enviromentální centrum)
od 16:00 hodin tvoření adventních dekorací a výroba vánočních ozdob na stromek
od 18:00 hodin zdobení vánočního stromku a jeho slavnostní rozsvícení

•  Termín konání: 23.12.2015
Zpívání koled (Šipoun, před kapličkou na návsi)
od 17:00 hodin

•  Konalo se 1.5.2015
Šipoun slavil První máj
V deštivém odpoledni, ale s veselou náladou, se sešli 1. května obyvatelé a příznivci Šipouna z řad chalupářů, aby oslavili Svátek práce. Ve 14:00 hodin se shromáždění, někteří vybaveni tradičními mávátky, konečně dočkali alegorických vozů, jež byly vypraveny péčí rodinného klanu Mertlíků. Přijely cestou od Trsovek a za mohutného povzbuzování okolostojících objely náves, kde se k nim dodatečně připojil i občan Peterka se svým strojem. K vidění byla hesla, která jakoby náhodou připomněla v modifikované podobě časy nedávno minulé, např. „Se Šipounem na věčné časy a nikdy jinak“ či „Udržíme světový mír, i kdybychom měli zbořit celý svět“. Za alegorickými vozy se seřadil průvod Šipounských, i když řada z nich zůstala stranou jako diváci, někteří, soudě podle vlnících se záclon, dokonce skrytí. Ti, jež obešli za alegorickými vozy náves, se pak organizovaně přemístili na skutečnou zahradní slavnost, pořádanou pod májkou č. 2 na terase u Brabců. Výborná nálada při muzice, dobré pivo, vzorná obsluha a pohoda, tak se dá shrnout do jedné věty zakončení prvomájových oslav v Šipouně. Lze jen doufat, že i příští rok proběhnou ve stejném duchu a ještě za větší aktivní účasti všech zúčastněných.

Prokopovi z Mostu


•  Termín konání: 23.10.2011
V neděli 23. října 2011 ve 12:00 hodin v Šipouně na návsi u kapličky zveme všechny srdečně na VYSVĚCENÍ ZRESTAUROVANÉHO ZVONU. Občerstvení a dobrá zábava je zajištěné na celé odpoledne!!!
Plakát A4
v PDF (74 kB)

Optimalizováno pro rozlišení
1024x768
© BoD